ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 21.09.2022 16:53:34

ამოცანა: ორადგილიანი ნავი

მომხმარებელი: GiorgiGiorgobiani

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
 using namespace std;
 int n,a,b,c;
  
 int main()
 {
  cin>>n>>a>>b>>c;
  max(a, max(b,c));
  min(a, min(b,c));
  if ((min+max)>n) cout<<"NO"; else cout<<"YES";
 }
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:10:13: error: invalid operands of types '<unresolved overloaded function type>' and '<unresolved overloaded function type>' to binary 'operator+'
   if ((min+max)>n) cout<<"NO"; else cout<<"YES";
     ~~~^~~~