ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 21.09.2022 16:51:55

ამოცანა: ორადგილიანი ნავი

მომხმარებელი: temo027

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>

using namespace std;

int n, a, b, c;
int main() {
  cin >> n >> a >> b >> c;
  if(n > (a+b) && n > c){
    cout << "YES";
  }else{
    cout << "NO";
  }
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:12:5: error: expected '}' at end of input
   }
   ^