ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 21.09.2022 16:42:11

ამოცანა: აკვარიუმი

მომხმარებელი: GvantsaLukhava1

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
 using namespace std;
 long long v,n,b,c;
  
 main()
 {
  cin>>v>>n;
  b=v/3
  if (n>b) cout<<"YES "<<n-b; else cout<<"NO";
 }
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:9:5: error: expected ';' before 'if'
   if (n>b) cout<<"YES "<<n-b; else cout<<"NO";
   ^~
main.cpp:9:33: error: 'else' without a previous 'if'
   if (n>b) cout<<"YES "<<n-b; else cout<<"NO";
                 ^~~~