ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 21.09.2022 16:41:25

ამოცანა: აკვარიუმი

მომხმარებელი: Cotne4

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
long long v,n,b,c;

main () {
cin>>v>>n;
b=v/3;
if (n>b) cout<<"YES "<<n-b; else cout<<"NO"
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:9:1: error: expected ';' before '}' token
 }
 ^