ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 21.09.2022 16:41:10

ამოცანა: აკვარიუმი

მომხმარებელი: a_alievi2

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
long long v,n,b,c;
mainc () {
    cin>>v>>n;
    b=v/3;
    if (n>b) cout<<"YES "<<n-b; else cout<<"NO";
}
main.cpp:4:8: error: ISO C++ forbids declaration of 'mainc' with no type [-fpermissive]
 mainc () {
        ^