ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 21.09.2022 16:06:01

ამოცანა: დათვების ბაზრობა

მომხმარებელი: Ananooo111

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;

int k,b,c,a;

int main() {
  
  cin>>k>>a>>b>>c;
  cout<<k%b<<" "<<a%c;
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:9:24: error: expected '}' at end of input
   cout<<k%b<<" "<<a%c;
            ^