ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 21.09.2022 16:05:27

ამოცანა: დათვების ბაზრობა

მომხმარებელი: Ananooo111

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<iostream>
using namespace std;
int c,d,a,b;

int main (){
  cin>>c>>d>>a>>b;
  cout<<<<k%b<<" "<<a%c;
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:7:11: error: expected primary-expression before '<<' token
   cout<<<<k%b<<" "<<a%c;
      ^~
main.cpp:7:13: error: 'k' was not declared in this scope
   cout<<<<k%b<<" "<<a%c;
       ^