ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 23.06.2022 18:07:32

ამოცანა: სტუდენტთა გაცვლის პროგრამა

მომხმარებელი: Niko_Tkebu

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

void calculate() {
  int n, x, y;
  multiset< pair<int, int> > st;
  multiset< pair<int, int> >::iterator it;

  cin >> n;
  for(int i = 0; i < n; i++) {
    cin >> x >> y;
    it = st.find(make_pair(y, x));
    if(it == st.end()) {
      st.insert(make_pair(x, y));
    } else {
      st.erase(it);
    }
  }

  if(st.size() == 0) {
    cout << "YES\n";
  } else {
    cout << "NO\n";
  }

  return;
}

int main() {
  int t;
  cin >> t;
  for(int i = 0; i < t; i++) {
    calculate();
  }
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
3
10
5 76
76 5
21 44
44 21
50 89
89 50
39 104
104 39
81 94
94 81
20
3 5
1 9
6 9
5 8
7 17
3 6
10 11
3 10
6 14
6 11
6 7
8 9
9 15
6 14
6 12
4 7
8 18
10 11
1 6
8 12
10
45 107
107 45
42 131
131 42
64 144
144 64
4 82
82 4...
გამომავალი მონაცემები
YES
NO
YES
თქვენი პასუხი
YES
NO
YES
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5
8
6 11
11 6
7 12
12 7
9 13
13 9
4 11
11 4
70
80 133
52 137
59 92
33 77
15 89
18 83
83 107
56 106
98 185
24 42
88 108
19 94
78 119
100 196
94 194
77 114
37 93
37 44
99 163
88 168
2 3
95 129
59 70
45 79
37 46
50 147
55 ...
გამომავალი მონაცემები
YES
NO
NO
NO
NO
თქვენი პასუხი
YES
NO
NO
NO
NO
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
4
10
100 143
84 143
26 59
77 141
89 97
53 78
92 145
47 85
44 116
76 95
40
4 10
10 4
9 15
15 9
9 13
13 9
10 12
12 10
4 5
5 4
2 8
8 2
1 5
5 1
7 12
12 7
8 15
15 8
9 17
17 9
9 16
16 9
6 15
15 6
10 19
19 10
1 3
3 1
9 17
...
გამომავალი მონაცემები
NO
YES
NO
YES
თქვენი პასუხი
NO
YES
NO
YES
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
6
10
716 7761
7761 716
6097 13916
13916 6097
7656 16081
16081 7656
4744 13696
13696 4744
6713 11260
11260 6713
12
60 147
76 169
66 73
18 41
85 145
76 165
57 82
32 122
63 66
17 53
13 55
22 33
10
62 129
129 62
9 104
104 9
58 63
...
გამომავალი მონაცემები
YES
NO
YES
NO
NO
NO
თქვენი პასუხი
YES
NO
YES
NO
NO
NO
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3
8
23 33
33 23
19 44
44 19
22 51
51 22
17 21
21 17
12
41 70
69 164
66 147
37 46
55 137
40 57
79 109
51 144
83 114
29 60
73 74
87 129
10
394 416
967 1016
974 1275
264 429
515 1488
614 1325
109 196
67 1002
21 667
116 963
გამომავალი მონაცემები
YES
NO
NO
თქვენი პასუხი
YES
NO
NO
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
4
8
1411 4106
4106 1411
79 1576
1576 79
9206 14824
14824 9206
2338 10372
10372 2338
12
507 1236
1236 507
424 1293
1293 424
265 1182
1182 265
36 272
272 36
918 1753
1753 918
980 1391
1391 980
947 1376
1376 947
152 158
158 152
405 ...
გამომავალი მონაცემები
YES
YES
NO
NO
თქვენი პასუხი
YES
YES
NO
NO
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
4
100
1679 33776
33776 1679
20382 48991
48991 20382
23033 42963
42963 23033
25415 55557
55557 25415
5201 8309
8309 5201
27064 27777
27777 27064
24413 47640
47640 24413
23554 42490
42490 23554
1770 28146
28146 1770
16259 37381
37381 162...
გამომავალი მონაცემები
YES
NO
NO
YES
თქვენი პასუხი
YES
NO
NO
YES
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
7
400
2303 22961
22961 2303
24566 28980
28980 24566
27037 43309
43309 27037
30070 58158
58158 30070
13187 21662
21662 13187
31582 40708
40708 31582
25866 30946
30946 25866
2417 23360
23360 2417
12198 18847
18847 12198
5478 30596
30596 ...
გამომავალი მონაცემები
YES
NO
YES
NO
YES
NO
YES
თქვენი პასუხი
YES
NO
YES
NO
YES
NO
YES
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
4
101
3243 6482
4872 5472
5746 6036
8951 13184
7165 14468
1753 3564
2102 11163
3999 4808
2532 7230
8438 15685
4285 6000
2094 3129
5674 11745
8375 9206
922 1022
8517 11867
1801 8322
7452 9433
1026 1945
3004 5248
3139 12037
6867 8120
...
გამომავალი მონაცემები
NO
YES
NO
YES
თქვენი პასუხი
NO
YES
NO
YES
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5
1000
2959 11359
785 5029
3114 12226
312 9842
2449 10346
1852 9831
9332 10655
6593 9084
8663 15998
3005 5221
4176 12537
6524 9881
3167 10164
9540 18778
3502 12341
9578 19039
2217 9400
5031 11164
8784 11853
614 3938
9754 10068
2095 4...
გამომავალი მონაცემები
NO
YES
NO
YES
NO
თქვენი პასუხი
NO
YES
NO
YES
NO
ჩეკერის პასუხი
YES