ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 23.06.2022 17:42:38

ამოცანა: ორი მასივი

მომხმარებელი: Niko_Tkebu

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

#define PB push_back

int main() {
  int n, m, f;
  vector<int> first(n), ans;
  multiset<int> second;
  multiset<int>::iterator it;

  cin >> n;
  for(int i = 0; i < n; i++) {
    cin >> first[i];
  }

  cin >> m;

  for(int i = 0; i < m; i++) {
    cin >> f;
    second.insert(f);
  }

  for(int i = 0; i < n; i++) {
    it = second.find(first[i]);

    if(it == second.end()) {
      ans.PB(first[i]);
    }
  }

  cout << ans.size() << '\n';
  for(int i = 0; i < ans.size(); i++) {
    cout << ans[i];
  }
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
6
9 10 11 43 67 81
5
43 7 67 55 81
გამომავალი მონაცემები
3
9 10 11
თქვენი პასუხი
3
91011
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10
4 7 8 31 25 68 73 96 53 37
10
4 7 8 31 25 68 73 96 53 37
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
9
15 47 68 77 34 41 89 11 86
9
15 48 67 78 34 44 98 11 86
გამომავალი მონაცემები
5
47 68 77 41 89
თქვენი პასუხი
5
4768774189
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1
5
3
5 6 7
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
15
25 3 12 17 73 59 25 54 13 6 79 87 17 44 25
11
3 12 17 73 54 13 6 79 87 17 44
გამომავალი მონაცემები
4
25 59 25 25
თქვენი პასუხი
4
25592525
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
50
70 62 3 45 40 87 73 19 13 94 39 50 13 62 11 99 40 3 54 41 43 90 23 38 58 8 96 87 36 78 18 87 89 3 5 59 4 17 68 21 30 38 56 22 76 65 10 62 12 8
65
34 95 3 54 54 75 89 32 8 80 86 5 57 50 20 81 27 73 68 47 95 57 100 59 75 70 86 2 68 81 18 9 11 90 40 40 6 9...
გამომავალი მონაცემები
25
45 87 19 13 94 39 13 41 43 23 38 58 87 36 78 87 4 17 21 30 38 56 22 76 65
თქვენი პასუხი
25
4587191394391341432338588736788741721303856227665
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
20
50 4 41 49 53 72 45 39 37 3 94 8 92 51 23 5 98 5 38 59
30
79 83 49 78 54 86 39 5 37 51 66 35 28 7 27 59 33 62 25 67 69 6 69 86 84 23 95 3 38 42
გამომავალი მონაცემები
10
50 4 41 53 72 45 94 8 92 98
თქვენი პასუხი
10
504415372459489298
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
24
1 2 55 13 92 16 34 66 60 62 5 2 38 40 89 79 8 3 49 78 5 4 86 39
15
92 34 66 60 62 5 2 38 40 89 79 8 3 49 78
გამომავალი მონაცემები
7
1 55 13 16 4 86 39
თქვენი პასუხი
7
155131648639
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
7
7 7 7 7 7 7 7
5
1 2 3 4 5
გამომავალი მონაცემები
7
7 7 7 7 7 7 7
თქვენი პასუხი
7
7777777
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
9 8 7 6 3 4 3 2 1 0
გამომავალი მონაცემები
1
5
თქვენი პასუხი
1
5
ჩეკერის პასუხი
YES