ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 23.06.2022 17:29:01

ამოცანა: ხიმინჯები

მომხმარებელი: Niko_Tkebu

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 10.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
  int n, m, a, extra = 0;
  set<int> shop;
  set<int>::iterator it;

  cin >> n;
  for(int i = 0; i < n; i++) {
    cin >> a;
    shop.insert(a);
  }

  cin >> m;

  for(int i = 0; i < m; i++) {
    cin >> a;
    it = shop.lower_bound(a);
    extra += *it - a;
  }

  cout << extra;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
5
11 15 15 15 9
3
15 12 8
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10
5 12 4 16 5 6 20 4 13 21 
5
14 10 6 1 8
გამომავალი მონაცემები
12
თქვენი პასუხი
11
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
20
42 36 35 42 15 14 21 13 22 47 30 40 15 39 44 16 38 46 25 26 
10
11 3 7 2 21 23 11 23 8 21
გამომავალი მონაცემები
67
თქვენი პასუხი
40
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
50
48 28 4 4 11 5 32 5 34 19 19 43 31 14 21 46 3 32 1 25 17 31 41 22 49 4 41 30 35 9 25 21 47 31 30 24 42 17 34 23 2 29 12 10 49 5 50 5 46 42 
30
20 25 3 8 12 7 30 20 22 10 18 19 4 5 29 8 11 29 25 3 22 19 25 21 28 29 2 27 6 15
გამომავალი მონაცემები
79
თქვენი პასუხი
13
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
100
284 131 272 327 496 417 202 417 420 142 120 65 448 102 175 455 386 178 141 83 334 447 415 203 237 54 61 331 133 473 185 388 441 331 344 320 66 24 493 109 127 67 123 200 437 35 169 420 42 103 144 263 210 273 141 155 31 310 420 281 81 300 364 10 381 440...
გამომავალი მონაცემები
2056
თქვენი პასუხი
202
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
100
178 155 145 367 207 488 527 162 236 356 31 474 15 425 255 39 176 453 496 71 103 342 561 550 539 379 416 74 17 516 208 462 425 421 96 380 447 295 512 449 176 495 282 12 267 3 22 47 75 74 53 393 2 212 467 178 480 578 295 65 356 343 133 595 219 7 174 389...
გამომავალი მონაცემები
1749
თქვენი პასუხი
420
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
200
689 353 103 519 222 125 678 139 174 130 602 172 441 344 757 510 84 719 604 710 615 606 377 471 320 362 11 191 297 681 737 615 760 102 327 86 6 104 159 56 547 783 403 222 584 575 522 677 108 224 282 91 507 4 573 351 771 107 455 521 273 548 279 746 540 ...
გამომავალი მონაცემები
10878
თქვენი პასუხი
593
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
500
186 218 142 425 577 210 167 700 201 112 710 180 263 332 596 613 489 646 160 334 450 347 38 207 103 471 177 150 153 714 510 315 132 445 132 269 71 710 433 716 214 762 342 408 285 35 166 394 101 114 443 577 379 23 250 160 367 206 504 599 475 540 700 126...
გამომავალი მონაცემები
9989
თქვენი პასუხი
347
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1000
5979 1782 4752 2737 6545 111 2794 6999 8945 1824 2384 9179 936 9525 13 952 1487 1591 3868 4834 5004 7818 7577 4484 3710 8779 1797 9976 2714 616 4526 7799 6863 7744 2030 3633 5457 269 1283 1055 6820 4751 9023 8678 7590 9419 9569 1215 8274 2627 8644 78...
გამომავალი მონაცემები
161577
თქვენი პასუხი
6266
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
2000
6133 5437 2400 9600 2578 8059 8007 489 1326 7777 5432 1249 2887 771 4469 6642 3980 2840 1608 6382 4477 4527 2378 6490 1922 4253 7491 669 3631 8442 4499 5418 6262 4126 6144 6921 3773 7926 9889 2109 609 1387 3643 3858 8539 2069 6186 2757 6930 2075 8834...
გამომავალი მონაცემები
364888
თქვენი პასუხი
6095
ჩეკერის პასუხი
NO