ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 22.06.2022 15:14:20

ამოცანა: ფეხსაცმელების მაღაზია

მომხმარებელი: gigiko

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულაusing namespace std;
#include <bits/stdc++.h>
long long a,b,c,d[1000000],e[1000000],q[1],z,i,x,f,ma,mi;
string k,m,n;
set<int> pi,pk;
set<int>pu;
pair<int,int> po[100000];
map<int,int> pl,pj;
int main(){
cin>>a;
for(int j=0;j<a;j++){
  cin>>e[j]>>d[j];
  c=e[j];z=d[j];
  pi.insert(c); pk.insert(z); pu.insert(c);pu.insert(z);
}
sort(e,e+a);sort(d,d+a);
for(auto it:pi){
  f=count(e,e+a,it);
  pl[it]+=f;
}
for(auto itr:pk){
  f=count(d,d+a,itr);
  pj[itr]+=f;
}
for(auto it:pu){
  f=pj[it]; z=pl[it];
  if(z!=f){ma=max(z,f); mi=min(z,f);
    i=i+(ma-mi);
  }
}cout<<i;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
7
42 44
40 44
44 41
40 43
40 42
43 41
41 40
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
11
30 35
45 38
34 40
34 30
40 40
33 45
31 44
40 40
40 33
32 32
44 34
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
31
44 44
30 47
30 30
39 44
40 45
32 39
38 42
45 44
30 34
46 41
32 38
45 40
30 40
36 40
39 49
35 44
42 42
37 33
30 36
32 42
34 43
44 42
30 35
47 38
42 40
39 30
44 49
45 49
30 44
45 49
44 47
გამომავალი მონაცემები
30
თქვენი პასუხი
30
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
100
34 36
48 42
46 47
44 37
32 36
42 40
49 45
46 46
30 43
40 49
36 45
37 34
46 47
32 45
40 49
30 46
41 38
30 38
39 34
42 30
44 42
45 44
40 45
40 32
34 38
35 34
42 45
34 48
35 30
42 42
30 42
34 40
30 42
48 40
30 30
44 33
...
გამომავალი მონაცემები
58
თქვენი პასუხი
58
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
500
30 32
34 40
30 34
30 46
46 30
38 40
46 38
42 40
46 43
46 34
37 42
40 30
47 32
40 42
40 46
42 45
38 30
40 34
46 33
42 34
46 30
30 44
39 40
30 35
48 30
37 30
30 45
40 40
30 34
30 33
46 42
45 40
48 44
33 46
36 45
38 35
...
გამომავალი მონაცემები
108
თქვენი პასუხი
108
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1000
48 34
34 38
42 45
44 38
48 30
49 45
34 35
31 32
30 49
31 40
45 40
44 30
30 40
34 30
46 34
39 30
45 36
35 30
38 40
39 34
40 40
32 32
44 30
40 40
43 31
30 30
45 39
30 40
38 45
31 30
44 38
36 45
45 30
42 48
38 45
48 34...
გამომავალი მონაცემები
154
თქვენი პასუხი
154
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
4000
34 40
30 30
30 30
45 42
32 30
32 46
49 47
30 41
34 34
47 38
38 42
42 38
46 46
42 43
38 30
30 38
49 41
39 46
40 30
38 48
37 41
42 38
30 32
30 34
47 32
42 44
35 35
30 41
31 40
40 46
40 42
38 38
34 39
34 38
30 45
39 49...
გამომავალი მონაცემები
326
თქვენი პასუხი
326
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
7000
45 41
46 46
31 38
34 35
34 40
48 42
35 40
31 46
36 35
30 42
30 35
46 42
30 35
45 30
40 34
30 38
35 38
33 38
41 30
41 40
42 46
30 31
38 33
30 34
46 34
47 42
40 44
44 34
32 35
45 30
35 47
30 32
40 46
42 41
30 49
47 34...
გამომავალი მონაცემები
334
თქვენი პასუხი
334
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
20000
30 42
40 38
38 40
30 35
44 34
40 43
40 30
45 30
38 30
30 48
30 45
32 46
45 40
43 48
38 30
40 44
42 48
49 45
30 46
30 34
30 30
30 30
34 46
40 49
39 46
30 30
45 30
40 38
46 38
30 34
45 33
34 30
40 30
36 30
43 34
41 3...
გამომავალი მონაცემები
586
თქვენი პასუხი
586
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
100000
30 35
30 38
30 42
30 46
47 36
31 49
42 43
42 38
42 35
46 42
46 32
40 46
38 35
30 44
42 41
47 38
34 36
46 40
34 41
36 30
34 40
30 38
36 46
46 31
44 30
30 30
33 42
33 30
42 30
36 32
46 32
30 45
35 30
42 38
31 30
30 ...
გამომავალი მონაცემები
924
თქვენი პასუხი
924
ჩეკერის პასუხი
YES