ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 21.06.2022 21:25:27

ამოცანა: კენტი რიცხვების ჯამი

მომხმარებელი: Juzzo

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int a,b,c,d,e;
int main() {
  cin>>a,b;
  for(i=a; i>=b; i++)
  if (i%2==1) cout<<m++;
  
  
  
  
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:6:9: error: 'i' was not declared in this scope
   for(i=a; i>=b; i++)
     ^
main.cpp:7:23: error: 'm' was not declared in this scope
   if (i%2==1) cout<<m++;
            ^