ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 21.06.2022 19:35:29

ამოცანა: მარტივი რიცხვები

მომხმარებელი: InnaB

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 70.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a, b, sz, r=0;
set <int> st;
multiset <int> ans;
set <int> :: iterator it;

int x;


int main () {
   cin >> a >> b; // 12 13 14 

   for (int i=a+1;i<b; i++){ 
     x=i;
   for (int g=1; g<=x; g++) { if (x%g==0)r++;}
     if (r==2) {st.insert(x);}
     r=0;}

  
for (it=st.begin(); it!=st.end(); it++){
   int y=*it;
  while (y>0){
   int c;
   c=y%10;
   ans.insert(c);
   y/=10; 
  }

}
cout << ans.size();

}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
2 100
გამომავალი მონაცემები
45
თქვენი პასუხი
45
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3 91
გამომავალი მონაცემები
42
თქვენი პასუხი
42
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
25 69
გამომავალი მონაცემები
20
თქვენი პასუხი
20
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
101 103
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
56 1245
გამომავალი მონაცემები
587
თქვენი პასუხი
587
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
34 24512
გამომავალი მონაცემები
12151
თქვენი პასუხი
12151
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
159 64785
გამომავალი მონაცემები
30872
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
9 98653
გამომავალი მონაცემები
45925
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
18965 25478
გამომავალი მონაცემები
3270
თქვენი პასუხი
3270
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2 99999
გამომავალი მონაცემები
46533
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO