ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 20.06.2022 18:28:53

ამოცანა: სოკოები

მომხმარებელი: InnaB

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n=10, sum, x[11];
int sm;

int main () {

for (int i=1; i<=n; i++){
     cin >> x[i];}
int c=1; int b=0;
while (sum<100){
if (c<11  ){sum+=x[c]; sm+=x[b]; b=c; c++;}
else break;
}

 if (abs(sum-100)<abs(sm-100))  cout << sum ;   
 else if (abs(sum-100)==abs(sm-100)) {cout << max(sm,sum);}
    else cout << sm;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
100
1
1
1
1
1
1
1
1
1
გამომავალი მონაცემები
100
თქვენი პასუხი
100
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2
17
17
12
37
30
7
8
9
10
გამომავალი მონაცემები
115
თქვენი პასუხი
115
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
გამომავალი მონაცემები
55
თქვენი პასუხი
55
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
99
1
1
1
1
1
1
1
1
1
გამომავალი მონაცემები
100
თქვენი პასუხი
100
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
გამომავალი მონაცემები
99
თქვენი პასუხი
99
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1
2
3
4
5
6
7
8
9
60
გამომავალი მონაცემები
105
თქვენი პასუხი
105
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
70
60
3
4
5
6
7
8
9
10
გამომავალი მონაცემები
130
თქვენი პასუხი
130
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
4
39
7
29
28
20
14
14
35
32
გამომავალი მონაცემები
107
თქვენი პასუხი
107
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1
2
3
5
8
13
21
2
1
95
გამომავალი მონაცემები
56
თქვენი პასუხი
56
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
32
19
1
38
21
39
11
29
31
7
გამომავალი მონაცემები
90
თქვენი პასუხი
90
ჩეკერის პასუხი
YES