ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 20.06.2022 18:10:31

ამოცანა: ფაბრიკა

მომხმარებელი: InnaB

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

string s;
int n, x;
map <string, int> mp;
map <string, int> ::iterator it;
pair <int, pair <string,int> > p[100];

int main () {
   cin >> n;
   for (int i=0; i<n; i++){
    cin >> s;
    cin >> x;
    mp[s]+=x;}

/*for (it=mp.begin(); it!=mp.end(); it++){
  cout << it->first << " " << it->second << endl;} */
int k=0;

for (it=mp.begin(); it!=mp.end(); it++){

p[k].second.first =it->first;
  string c;
  c=p[k].second.first;
    p[k].first = c.size();
    p[k].second.second=-(it->second);
    k++;

}

sort (p,p+k);

for (int i=0; i<k; i++){

  cout << p[i].second.first << " " << abs(p[i].second.second) <<endl;

}
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
5
A 20
B 20
A 20
AB 10
Z 10
გამომავალი მონაცემები
A 40
B 20
Z 10
AB 10
თქვენი პასუხი
A 40
B 20
Z 10
AB 10
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5
AAA 20
ABA 20
AAA 20
AAB 20
AAA 20
გამომავალი მონაცემები
AAA 60
AAB 20
ABA 20
თქვენი პასუხი
AAA 60
AAB 20
ABA 20
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
30
A 813
B 25
C 202
D 422
E 94
A 607
B 522
C 750
D 806
E 11
A 490
B 83
C 495
D 646
E 9
A 426
B 466
C 658
D 808
E 102
A 82
B 311
C 513
D 535
E 411
A 118
B 98
C 185
D 798
E 575
გამომავალი მონაცემები
A 2536
B 1505
C 2803
D 4015
E 1202
თქვენი პასუხი
A 2536
B 1505
C 2803
D 4015
E 1202
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
54
A 10
B 20
C 30
D 40
E 50
F 60
G 70
H 80
I 90
J 10
K 20
L 30
M 40
N 50
O 60
P 70
Q 80
R 90
S 10
T 20
U 30
V 40
W 50
X 60
Y 70
Z 80
A 10
B 20
C 30
D 40
E 50
F 60
G 70
H 80
I 90
J 10
K 20
L 30
M 40
N 50
O 60
P 70
...
გამომავალი მონაცემები
A 20
B 40
C 60
D 80
E 100
F 120
G 140
H 160
I 180
J 20
K 40
L 60
M 80
N 100
O 120
P 140
Q 160
R 180
S 20
T 40
U 60
V 80
W 100
X 120
Y 140
Z 170
AB 10
თქვენი პასუხი
A 20
B 40
C 60
D 80
E 100
F 120
G 140
H 160
I 180
J 20
K 40
L 60
M 80
N 100
O 120
P 140
Q 160
R 180
S 20
T 40
U 60
V 80
W 100
X 120
Y 140
Z 170
AB 10
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
300
ZK 496
BJON 431
IAA 49
AC 606
FE 79
C 256
IAA 151
D 468
B 343
FE 11
BDBGJ 440
R 681
BDBGJ 16
R 558
BO 492
UBXRS 526
AC 671
ZK 89
BO 289
C 703
ZK 990
ZK 492
IAA 81
BS 876
C 581
E 299
LRODM 481
C 603
IAA 214
R 507
AFA 110
...
გამომავალი მონაცემები
B 8779
C 13966
D 9805
E 10623
J 4533
R 6871
AC 5824
BO 7943
BS 8592
FE 6807
ZK 8798
AFA 3652
IAA 8006
BJON 7134
BWEK 9060
EHUN 8484
BDBGJ 6053
LRODM 4867
UBXRS 6384
თქვენი პასუხი
B 8779
C 13966
D 9805
E 10623
J 4533
R 6871
AC 5824
BO 7943
BS 8592
FE 6807
ZK 8798
AFA 3652
IAA 8006
BJON 7134
BWEK 9060
EHUN 8484
BDBGJ 6053
LRODM 4867
UBXRS 6384
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1
MNM 100
გამომავალი მონაცემები
MNM 100
თქვენი პასუხი
MNM 100
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5
LIBRE 20
LIBRE 20
LIBRE 20
LIBRE 20
LIBRE 20
გამომავალი მონაცემები
LIBRE 100
თქვენი პასუხი
LIBRE 100
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1000
DEDF 758
U 686
G 293
H 562
CA 930
G 839
C 516
AIE 59
C 382
H 81
H 652
BI 978
E 662
G 141
E 750
BODHM 172
MDMDU 118
YO 269
MIGVJ 723
F 921
APAH 384
BM 213
B 857
CLWQI 322
MDMDU 429
BM 515
AIE 886
DBJ 66
BODHM 609
APAH 96
...
გამომავალი მონაცემები
B 34874
C 13018
E 7270
F 14227
G 42726
H 42356
I 14631
U 9168
Y 16185
AU 9447
BI 14504
BM 12734
CA 13170
UE 13604
YO 10144
AIE 15186
ALI 13413
DBJ 7275
FGW 12686
JNV 8401
MTJ 10128
ZOG 17819
APAH 10015
DEDF 12225
DTYD 17105
EGTV 13...
თქვენი პასუხი
B 34874
C 13018
E 7270
F 14227
G 42726
H 42356
I 14631
U 9168
Y 16185
AU 9447
BI 14504
BM 12734
CA 13170
UE 13604
YO 10144
AIE 15186
ALI 13413
DBJ 7275
FGW 12686
JNV 8401
MTJ 10128
ZOG 17819
APAH 10015
DEDF 12225
DTYD 17105
EGTV 13137
FCZR 13080
APLYR 1009...
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10000
KKX 485
UOGIM 260
NW 405
AAX 431
FNJ 535
AI 953
AP 613
MXEFQ 256
EXKMX 254
A 488
AF 433
HUL 78
AF 848
VLBO 3
CV 172
TWDD 400
AMAI 721
KKX 483
GX 759
FOHNK 404
BD 692
B 990
CWAC 745
A 685
EKA 551
D 584
I 429
B 403
ADGA 818...
გამომავალი მონაცემები
A 358459
B 143793
C 256501
D 104894
E 100709
F 51272
G 102176
H 160653
I 158405
J 113054
S 54372
X 46406
Y 45778
AD 40529
AE 39289
AF 49757
AI 92494
AL 46972
AP 49655
BD 47096
BG 53096
BH 49596
BL 45006
BM 44268
BS 57930
CC 31238
...
თქვენი პასუხი
A 358459
B 143793
C 256501
D 104894
E 100709
F 51272
G 102176
H 160653
I 158405
J 113054
S 54372
X 46406
Y 45778
AD 40529
AE 39289
AF 49757
AI 92494
AL 46972
AP 49655
BD 47096
BG 53096
BH 49596
BL 45006
BM 44268
BS 57930
CC 31238
CD 55780
CM 46783
CV 44195...
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2
AB 98
CD 737
გამომავალი მონაცემები
AB 98
CD 737
თქვენი პასუხი
AB 98
CD 737
ჩეკერის პასუხი
YES