ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 20.06.2022 13:36:42

ამოცანა: სამნიშნა რიცხვი და ნაშთები

მომხმარებელი: Warrior

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a, b, c, n;
main(){
cin>>n;
a = n/100;
b = (n - ((n/100)*100 + n%10)) / 10;
c = n%10;
cout<<n%a<<" "<<n%b<<" "<<n%c;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
754
გამომავალი მონაცემები
5 4 2
თქვენი პასუხი
5 4 2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
189
გამომავალი მონაცემები
0 5 0
თქვენი პასუხი
0 5 0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
397
გამომავალი მონაცემები
1 1 5
თქვენი პასუხი
1 1 5
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
777
გამომავალი მონაცემები
0 0 0
თქვენი პასუხი
0 0 0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
519
გამომავალი მონაცემები
4 0 6
თქვენი პასუხი
4 0 6
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
997
გამომავალი მონაცემები
7 7 3
თქვენი პასუხი
7 7 3
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
125
გამომავალი მონაცემები
0 1 0
თქვენი პასუხი
0 1 0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
523
გამომავალი მონაცემები
3 1 1
თქვენი პასუხი
3 1 1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
628
გამომავალი მონაცემები
4 0 4
თქვენი პასუხი
4 0 4
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
839
გამომავალი მონაცემები
7 2 2
თქვენი პასუხი
7 2 2
ჩეკერის პასუხი
YES