ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 19.06.2022 12:19:12

ამოცანა: მაქს-ფაქტორი

მომხმარებელი: gamzaza

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n,y,z,i,j,number,m,ans,x;
main(){
  cin>>n;
  for (i=0; i<n; i++){
     cin>>number; y=number;
     if (n==1) {cout<<number; return 0;}
     x=2; m=0;
     while(number>1){
       if (number%x==0) {m=max(m,x); number=number/x;} else x++;
     }
    if (m>z) {z=m; ans=y;}
  }
cout<<ans;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
4
36
38
40
42
გამომავალი მონაცემები
38
თქვენი პასუხი
38
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5000
14400
14401
14402
14403
14404
14405
14406
14407
14408
14409
14410
14411
14412
14413
14414
14415
14416
14417
14418
14419
14420
14421
14422
14423
14424
14425
14426
14427
14428
14429
14430
14431
14432
14433
14434
14435
14436
14437
14438
14439
14440
14441...
გამომავალი მონაცემები
19391
თქვენი პასუხი
19391
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
136
1009
1013
1019
1021
1031
1033
1039
1049
1051
1061
1063
1069
1087
1091
1093
1097
1103
1109
1117
1123
1129
1151
1153
1163
1171
1181
1187
1193
1201
1213
1217
1223
1229
1231
1237
1249
1259
1277
1279
1283
1289
1291
1297
1301
1303
1307
1319
1321
1327
1361
13...
გამომავალი მონაცემები
1999
თქვენი პასუხი
1999
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1
1
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2500
10000
10001
10002
10003
10004
10005
10006
10007
10008
10009
10010
10011
10012
10013
10014
10015
10016
10017
10018
10019
10020
10021
10022
10023
10024
10025
10026
10027
10028
10029
10030
10031
10032
10033
10034
10035
10036
10037
10038
10039
10040
10041...
გამომავალი მონაცემები
12497
თქვენი პასუხი
12497
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
100
436
33
380
30
472
806
91
825
609
613
211
141
700
129
271
122
691
126
973
350
856
766
174
86
716
891
398
572
108
538
510
886
488
736
938
945
588
826
181
753
474
922
952
343
369
288
586
990
750
798
144
165
986
649
832
671
775
342
67
923
506
623
955
182
2...
გამომავალი მონაცემები
691
თქვენი პასუხი
691
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
100
185
98
779
768
729
386
318
820
172
209
650
908
459
434
555
738
489
951
596
376
240
147
878
825
898
589
382
836
600
58
901
117
774
1
28
513
36
913
275
444
25
675
405
95
222
958
713
964
835
816
707
264
896
845
140
972
146
460
939
426
534
38
690
289
906
9...
გამომავალი მონაცემები
958
თქვენი პასუხი
958
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
25
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
გამომავალი მონაცემები
113
თქვენი პასუხი
113
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
500
17000
17001
17002
17003
17004
17005
17006
17007
17008
17009
17010
17011
17012
17013
17014
17015
17016
17017
17018
17019
17020
17021
17022
17023
17024
17025
17026
17027
17028
17029
17030
17031
17032
17033
17034
17035
17036
17037
17038
17039
17040
17041
...
გამომავალი მონაცემები
17497
თქვენი პასუხი
17497
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1000
9999
10000
10001
10002
10003
10004
10005
10006
10007
10008
10009
10010
10011
10012
10013
10014
10015
10016
10017
10018
10019
10020
10021
10022
10023
10024
10025
10026
10027
10028
10029
10030
10031
10032
10033
10034
10035
10036
10037
10038
10039
10040
...
გამომავალი მონაცემები
10993
თქვენი პასუხი
10993
ჩეკერის პასუხი
YES