ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 19.06.2022 11:30:34

ამოცანა: სუპერკენგურუ

მომხმარებელი: sandrosandro

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a, c=1, x=0, ans;
main () {
cin>>a;
while(a>0) {
   ans++;
   x=x+c;
   c=c*2;
 if(x>==a) {a=x-a; x=0; c=1;}
}
cout<<ans;

}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:10:8: error: expected primary-expression before '=' token
 if(x>==a) {a=x-a; x=0; c=1;}
    ^