ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 19.06.2022 11:26:42

ამოცანა: სუპერკენგურუ

მომხმარებელი: sandrosandro

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a, c=1, x=0, ans;
main () {
cin>>a;
while(a<0) {
   ans++;
   x=x+c;
   c=c*2;
   if(x>==a) (a=x-a; x=0; c=1;)
}
cout<<ans;

}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:10:12: error: expected primary-expression before '=' token
   if(x>==a) (a=x-a; x=0; c=1;)
      ^
main.cpp:10:22: error: expected ')' before ';' token
   if(x>==a) (a=x-a; x=0; c=1;)
           ^
main.cpp:10:33: error: expected primary-expression before ')' token
   if(x>==a) (a=x-a; x=0; c=1;)
                 ^