ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 19.06.2022 11:25:52

ამოცანა: სუპერკენგურუ

მომხმარებელი: ninogvenetadze

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++/h>
using namespace std;
int a,c=1,x=0,ans;
main(){
 cin>>a;
 while(a>0){
    ans++;
    x=x+c;
    c=c*2;
    if(x>=a) {a=x-a; x=0;c=1;}
}
cout<<ans;

}
main.cpp:1:25: fatal error: bits/stdc++/h: No such file or directory
 #include <bits/stdc++/h>
             ^
compilation terminated.