ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 18.06.2022 17:33:18

ამოცანა: გამყოფები

მომხმარებელი: gigiko

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 20.0 ქულაusing namespace std;
#include <bits/stdc++.h>
long long a,b,c,d,e,f,j,i,u,maxm;
string k[100000],l,m,q,z,x,y,v;
vector<int> pk;
set<int>po;
pair<string,string> pi;
int main(){
cin>>a;
 cin>>b;
 for(int j=0;j<a;j++){
  cin>>k[j];
 }
 for(int j=0;j<a;j++){
    l=k[j];
  c=stoll(l);
 for(int i=2;i<c/2+1;i++){
  if(c%i==0){
    f++;
  }
 }
 if(f==4){e++;} f=0;
 }
 cout<<e;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
130 5
41 467 334 500 169 724 478 358 962 464 705 145 281 827 961 491 995 942 827 436 391 604 902 153 292 382 421 716 718 895 447 726 771 538 869 912 667 299 35 894 703 811 322 333 673 664 141 711 253 868 547 644 662 757 37 859 723 741 529 778 316 35 190 8...
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
14
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
24 6
41 467 334 500 169 724 478 358 962 464 705 145 281 827 961 491 995 942 827 436 391 604 902 153
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
40 4
41 467 334 500 169 724 478 358 962 464 705 145 281 827 961 491 995 942 827 436 391 604 902 153 292 382 421 716 718 895 447 726 771 538 869 912 667 299 35 894
გამომავალი მონაცემები
6
თქვენი პასუხი
6
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
125 6
41 467 334 500 169 724 478 358 962 464 705 145 281 827 961 491 995 942 827 436 391 604 902 153 292 382 421 716 718 895 447 726 771 538 869 912 667 299 35 894 703 811 322 333 673 664 141 711 253 868 547 644 662 757 37 859 723 741 529 778 316 35 190 8...
გამომავალი მონაცემები
19
თქვენი პასუხი
13
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
18 5
41 467 334 500 169 724 478 358 962 464 705 145 281 827 961 491 995 942
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
8 6
41 67 34 0 69 24 78 58
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
168 1
41 67 34 0 69 24 78 58 62 64 5 45 81 27 61 91 95 42 27 36 91 4 2 53 92 82 21 16 18 95 47 26 71 38 69 12 67 99 35 94 3 11 22 33 73 64 41 11 53 68 47 44 62 57 37 59 23 41 29 78 16 35 90 42 88 6 40 42 64 48 46 5 90 29 70 50 6 1 93 48 29 23 84 54 56 40 ...
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
18
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
200 10
41 67 34 0 69 24 78 58 62 64 5 45 81 27 61 91 95 42 27 36 91 4 2 53 92 82 21 16 18 95 47 26 71 38 69 12 67 99 35 94 3 11 22 33 73 64 41 11 53 68 47 44 62 57 37 59 23 41 29 78 16 35 90 42 88 6 40 42 64 48 46 5 90 29 70 50 6 1 93 48 29 23 84 54 56 40...
გამომავალი მონაცემები
7
თქვენი პასუხი
25
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
190 3
109 83 16 50 19 26 72 8 12 86 45 5 69 123 11 59 45 8 123 114 41 146 48 3 58 32 129 34 32 55 103 24 21 12 81 38 83 51 115 56 47 139 28 17 77 86 9 39 97 82 3 106 88 7 113 91 27 9 21 28 34 115 40 108 62 44 110 8 86 102 104 145 60 21 20 0 144 49 43 2 12...
გამომავალი მონაცემები
5
თქვენი პასუხი
31
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
200 10
41 467 334 500 169 724 478 358 962 464 705 145 281 827 961 491 995 942 827 436 391 604 902 153 292 382 421 716 718 895 447 726 771 538 869 912 667 299 35 894 703 811 322 333 673 664 141 711 253 868 547 644 662 757 37 859 723 741 529 778 316 35 190 ...
გამომავალი მონაცემები
16
თქვენი პასუხი
21
ჩეკერის პასუხი
NO