ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 18.06.2022 15:42:25

ამოცანა: სამართლიანი თოვლის ბაბუა

მომხმარებელი: gigiko

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 60.0 ქულაusing namespace std;
#include <bits/stdc++.h>
long long a,b[100000],c,d,e,f,j,maxm;
string k,l,m,q,z,x,y,v;
vector<int> pi;
set<int>po;
int main(){
cin>>a;
for(int j=0;j<a;j++){
  cin>>b[j]; c=b[j];
  po.insert(c);
  pi.push_back(c);
}j=0;
vector<int>pk(pi.begin(),pi.end());
for(auto it:po){
   c=it; f=count(pi.begin(),pi.end(),c);
   pi.erase(remove(pi.begin(), pi.end(), it), pi.end());
  for(auto i:pi){
  b[j]=i; j++;
  }
  for(int i=0;i<j;i++){
  d=b[i]+b[i+1];
  if(d>=c){if(d==c){
      f++;i++;d=0;}

  }
  }
   pi.assign(pk.begin(),pk.end());
  if(maxm<f){
    maxm=f;
  } f=0; e=0; j=0;
}
  cout<<maxm;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
7
4 1 2 2 1 5 3
გამომავალი მონაცემები
3
თქვენი პასუხი
3
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
4
1 1 1 1
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1
100000
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2
10000 99999
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3
4 2 2
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3
1 3 4
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3
7 1 7
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10
2 10 9 1 10 4 7 8 5 4
გამომავალი მონაცემები
3
თქვენი პასუხი
3
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
20
1 2 1 4 1 4 3 5 5 4 3 2 4 5 2 3 4 4 3 5
გამომავალი მონაცემები
8
თქვენი პასუხი
8
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ...
გამომავალი მონაცემები
5
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87...
გამომავალი მონაცემები
15
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1500
1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197 204 211 218 225 232 239 246 253 260 267 274 281 288 295 302 309 316 323 330 337 344 351 358 365 372 379 386 393 400 407 414 421 428 435 442 449 456 463 ...
გამომავალი მონაცემები
5
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1500
10000 10001 10002 10003 10004 10005 10006 10007 10008 10009 10010 10011 10012 10013 10014 10015 10016 10017 10018 10019 10020 10021 10022 10023 10024 10025 10026 10027 10028 10029 10030 10031 10032 10033 10034 10035 10036 10037 10038 10039 10040 10041...
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1500
10000 10004 10008 10012 10016 10020 10024 10028 10032 10036 10040 10044 10048 10052 10056 10060 10064 10068 10072 10076 10080 10084 10088 10092 10096 10100 10104 10108 10112 10116 10120 10124 10128 10132 10136 10140 10144 10148 10152 10156 10160 10164...
გამომავალი მონაცემები
7
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1500
100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000...
გამომავალი მონაცემები
1500
თქვენი პასუხი
1500
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1500
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1...
გამომავალი მონაცემები
1500
თქვენი პასუხი
1500
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1500
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2...
გამომავალი მონაცემები
750
თქვენი პასუხი
1125
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1500
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3...
გამომავალი მონაცემები
1000
თქვენი პასუხი
1000
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1500
100 200 700 1000 100 200 700 1000 100 200 700 1000 100 200 700 1000 100 200 700 1000 100 200 700 1000 100 200 700 1000 100 200 700 1000 100 200 700 1000 100 200 700 1000 100 200 700 1000 100 200 700 1000 100 200 700 1000 100 200 700 1000 100 200 700 1...
გამომავალი მონაცემები
750
თქვენი პასუხი
375
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1000
84 55 89 2 2 2 95 52 36 31 85 56 78 28 17 1 25 32 77 51 51 75 84 39 94 6 51 75 4 99 62 36 62 92 33 36 79 24 92 93 89 43 64 17 4 65 5 31 57 64 43 32 18 87 84 9 98 84 57 68 3 84 49 38 23 74 52 77 28 10 78 76 78 34 12 19 51 28 100 82 19 78 1 99 86 24 80 ...
გამომავალი მონაცემები
30
თქვენი პასუხი
28
ჩეკერის პასუხი
NO