ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 18.06.2022 14:28:54

ამოცანა: იღბლიანი რიცხვი

მომხმარებელი: giorgi511

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
lonh long a,b,c,d,i,j,k,o,l,m,n,x,y,g;
int main(){
	cin>>n;
	l=0;
	while(n>0) {
		l=n%10;
		if(l==7) k++;
			else g++;
		n=n/10;
	}
	if(k>=g) cout<<"YES"<<endl;
		else cout<<"NO"<<endl;
}
main.cpp:3:1: error: 'lonh' does not name a type
 lonh long a,b,c,d,i,j,k,o,l,m,n,x,y,g;
 ^~~~
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:5:7: error: 'n' was not declared in this scope
 cin>>n;
    ^
main.cpp:6:2: error: 'l' was not declared in this scope
 l=0;
 ^
main.cpp:9:12: error: 'k' was not declared in this scope
  if(l==7) k++;
      ^
main.cpp:10:9: error: 'g' was not declared in this scope
  else g++;
     ^
main.cpp:13:5: error: 'k' was not declared in this scope
 if(k>=g) cout<<"YES"<<endl;
   ^
main.cpp:13:8: error: 'g' was not declared in this scope
 if(k>=g) cout<<"YES"<<endl;
    ^