ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 18.06.2022 11:59:34

ამოცანა: ყველაზე მეტჯერ

მომხმარებელი: deme_bz

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int N=2e5+1;
int a[N],freq[N];
int main(){
  int n;
  cin >> n;
  for(itn i=1;i<=n;i++){
    cin >> a[i];
    freq[a[i]]++;
  }
  int mx=0;
  int sum=0;
  for(int i=1;i<=N;i++){
    if(freq[i]>=mx){
      sum=i;
    }
    mx=max(mx,freq[i]);
  }
  cout << sum << " " << mx << endl;
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:8:9: error: 'itn' was not declared in this scope
   for(itn i=1;i<=n;i++){
     ^~~
main.cpp:8:17: error: 'i' was not declared in this scope
   for(itn i=1;i<=n;i++){
         ^