ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 18.06.2022 11:50:19

ამოცანა: ფეხბურთის მატჩის ოქმი

მომხმარებელი: deme_bz

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main(){
  int n;
  cin >> n;
  int f=0;
  int s=0;
  while(n--){
    int x;
    cin >> x;
    if(x<=dddd45) f++;
    else s++;
  }
  if(f>=s){
    cout << "FIRST" << endl;
  }
  else if(f<s){
    cout << "SECOND" << endl;
  }
  else{
    cout << "BOTH" << endl;
   }
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:11:15: error: 'dddd45' was not declared in this scope
     if(x<=dddd45) f++;
        ^~~~~~