ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 18.06.2022 11:46:43

ამოცანა: ჩოგბურთის მატჩი

მომხმარებელი: deme_bz

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main(){
  int n;
  cin >> n;
  int x=0,y=0;
  for(int i=1;i<=n;i++){
    int a,b;
    cin >> a >> b;
    if(a>=b)
    x++
    else
    y++
  }
  if(x>=y){
    cout << 1 << endl;
  }
  else{
    cout << 2 << endl;
  }
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:12:9: error: expected ';' before 'else'
     else
     ^~~~