ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 17.06.2022 14:45:35

ამოცანა: 3-ის ჯერადების გარდა

მომხმარებელი: otartsibadze

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int main()
{
  int l,r;
  while(l<=r){
    if(l%3!=0)cout<<l<<' ';
    l++;
  }
  return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
11 18
გამომავალი მონაცემები
11 13 14 16 17
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
20 100
გამომავალი მონაცემები
20 22 23 25 26 28 29 31 32 34 35 37 38 40 41 43 44 46 47 49 50 52 53 55 56 58 59 61 62 64 65 67 68 70 71 73 74 76 77 79 80 82 83 85 86 88 89 91 92 94 95 97 98 100
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
200 250
გამომავალი მონაცემები
200 202 203 205 206 208 209 211 212 214 215 217 218 220 221 223 224 226 227 229 230 232 233 235 236 238 239 241 242 244 245 247 248 250
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
401 402
გამომავალი მონაცემები
401
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
600 603
გამომავალი მონაცემები
601 602
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
800 1000
გამომავალი მონაცემები
800 802 803 805 806 808 809 811 812 814 815 817 818 820 821 823 824 826 827 829 830 832 833 835 836 838 839 841 842 844 845 847 848 850 851 853 854 856 857 859 860 862 863 865 866 868 869 871 872 874 875 877 878 880 881 883 884 886 887 889 890 892 893 895 ...
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1050 1200
გამომავალი მონაცემები
1051 1052 1054 1055 1057 1058 1060 1061 1063 1064 1066 1067 1069 1070 1072 1073 1075 1076 1078 1079 1081 1082 1084 1085 1087 1088 1090 1091 1093 1094 1096 1097 1099 1100 1102 1103 1105 1106 1108 1109 1111 1112 1114 1115 1117 1118 1120 1121 1123 1124 1126 1...
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
5000 5000
გამომავალი მონაცემები
5000
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
7000 7090
გამომავალი მონაცემები
7000 7001 7003 7004 7006 7007 7009 7010 7012 7013 7015 7016 7018 7019 7021 7022 7024 7025 7027 7028 7030 7031 7033 7034 7036 7037 7039 7040 7042 7043 7045 7046 7048 7049 7051 7052 7054 7055 7057 7058 7060 7061 7063 7064 7066 7067 7069 7070 7072 7073 7075 7...
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
9901 9991
გამომავალი მონაცემები
9901 9902 9904 9905 9907 9908 9910 9911 9913 9914 9916 9917 9919 9920 9922 9923 9925 9926 9928 9929 9931 9932 9934 9935 9937 9938 9940 9941 9943 9944 9946 9947 9949 9950 9952 9953 9955 9956 9958 9959 9961 9962 9964 9965 9967 9968 9970 9971 9973 9974 9976 9...
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO