ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 17.06.2022 14:41:36

ამოცანა: 3-ის ჯერადების გარდა

მომხმარებელი: deme_bz

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main(){
  int n,m;
  cin >> n >> m;
  for(int i=n;i<=m;i++){
  if(a[i]%3!=0) cout << a[i] << " ";
  }
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:7:8: error: 'a' was not declared in this scope
   if(a[i]%3!=0) cout << a[i] << " ";
    ^