ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 17.06.2022 14:37:01

ამოცანა: სამკუთხედის აგება

მომხმარებელი: deme_bz

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main(){
  int n=3;
  int a[n+1];
  int mx=0;
  for(int i=1;i<=n;i++){
   cin>>a[i];
   mx=max(mx,a[i]);
  }
  int ans=0;
  for(int i=1;i<=n;i++){
  if(a[i]!=mx) ans+=a[i];
  }
  if(mx>=ans){
  cout << "NO" << endl;
  }
  else{
  cout << "YES" << endl;
  }
  cout << n/c+1 << endl;
  }
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:21:15: error: 'c' was not declared in this scope
   cout << n/c+1 << endl;
        ^
main.cpp: At global scope:
main.cpp:23:1: error: expected declaration before '}' token
 }
 ^