ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 17.06.2022 14:33:08

ამოცანა: კენტი გამყოფები

მომხმარებელი: giorgi511

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
long long a,b,c,i,m,n,g,k,e,t,l,q;
int main(){
cin>>n;
int arr[n+10];
for (i=1; i<=n; i++){
    if (n%i==0 && i%2!=0) cout<<i<<" ";
}

}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
36
გამომავალი მონაცემები
1
3
9
თქვენი პასუხი
1 3 9 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
997
გამომავალი მონაცემები
1
997
თქვენი პასუხი
1 997 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
9999
გამომავალი მონაცემები
1
3
9
11
33
99
101
303
909
1111
3333
9999
თქვენი პასუხი
1 3 9 11 33 99 101 303 909 1111 3333 9999 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
76
გამომავალი მონაცემები
1
19
თქვენი პასუხი
1 19 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
875
გამომავალი მონაცემები
1
5
7
25
35
125
175
875
თქვენი პასუხი
1 5 7 25 35 125 175 875 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
6009
გამომავალი მონაცემები
1
3
2003
6009
თქვენი პასუხი
1 3 2003 6009 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
9900
გამომავალი მონაცემები
1
3
5
9
11
15
25
33
45
55
75
99
165
225
275
495
825
2475
თქვენი პასუხი
1 3 5 9 11 15 25 33 45 55 75 99 165 225 275 495 825 2475 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
45
გამომავალი მონაცემები
1
3
5
9
15
45
თქვენი პასუხი
1 3 5 9 15 45 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
777
გამომავალი მონაცემები
1
3
7
21
37
111
259
777
თქვენი პასუხი
1 3 7 21 37 111 259 777 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
901
გამომავალი მონაცემები
1
17
53
901
თქვენი პასუხი
1 17 53 901 
ჩეკერის პასუხი
YES