ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 17.06.2022 13:50:00

ამოცანა: ჩანაწერები

მომხმარებელი: Sulkhan

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 40.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;


map <string,int> mp;
set <string>::iterator it;

int n,i,j,x;
string a,b;

int main(){
 cin>>n;
 while(n--){
for(i=0; i<3; i++){
  
  cin>>b;
  a+=b;
  
}
sort(a.begin(), a.end());

mp[a]++;
if(mp[a]>x){
  x=mp[a];
}
a= " ";
}
cout<<x+1;
	
}
  

 

ტესტები

შემავალი მონაცემები
5
BESSIE ELSIE MATILDA
FRAN BESSIE INGRID
BESSIE ELSIE MATILDA
MATILDA INGRID FRAN
ELSIE BESSIE MATILDA
გამომავალი მონაცემები
3
თქვენი პასუხი
3
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1000
MHIUBJLESN COYOVDNOUL DIYBKKRAZ
DIYBKKRAZ MHIUBJLESN COYOVDNOUL
DIYBKKRAZ MHIUBJLESN COYOVDNOUL
COYOVDNOUL DIYBKKRAZ MHIUBJLESN
MHIUBJLESN DIYBKKRAZ COYOVDNOUL
MHIUBJLESN COYOVDNOUL DIYBKKRAZ
MHIUBJLESN DIYBKKRAZ COYOVDNOUL
COYOVDNOUL DIYBKKRAZ MHIUBJ...
გამომავალი მონაცემები
1000
თქვენი პასუხი
1000
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10
WLRBBMQBH HIDDQSC DARZOWKK
DARZOWKK HIDDQSC KMCOQHNW
DARZOWKK WLRBBMQBH HIDDQSC
QFWKHO KMCOQHNW WLRBBMQBH
DYGGXXP QFWKHO SARCBYNE
LORELLNMPA HIDDQSC DYGGXXP
SARCBYNE QFWKHO WLRBBMQBH
WLRBBMQBH HIDDQSC DARZOWKK
KMCOQHNW WLRBBMQBH DYGGXXP
DARZOWKK HIDDQSC...
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
50
PUFYTWHL IEWVUNUV ICTYEMAQZ
KONOWTITN XHZPIPHGU VKQOZZTV
VKQOZZTV ICTYEMAQZ NFFZVVPROX
QXESES CFFSXURN NFFZVVPROX
IEWVUNUV ICTYEMAQZ QXESES
ICTYEMAQZ OPPYQUEVAR QXESES
OPPYQUEVAR NFFZVVPROX IEWVUNUV
XHZPIPHGU QXESES PUFYTWHL
CFFSXURN KONOWTITN IEWVUNUV
...
გამომავალი მონაცემები
11
თქვენი პასუხი
12
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
125
SCRXESGGV LRKEEYR ZYCJNIHBBK
SCRXESGGV ZYCJNIHBBK LRKEEYR
LRKEEYR ZYCJNIHBBK SCRXESGGV
SCRXESGGV ZYCJNIHBBK LRKEEYR
LRKEEYR SCRXESGGV ZYCJNIHBBK
ZYCJNIHBBK SCRXESGGV LRKEEYR
LRKEEYR ZYCJNIHBBK SCRXESGGV
SCRXESGGV LRKEEYR ZYCJNIHBBK
XBFESPBDX STNPXBQNK ...
გამომავალი მონაცემები
99
თქვენი პასუხი
99
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
250
GKBHMDITGY FKEXZZFLL IRZFKBC
KIDLNPMRL ECLQMT GKBHMDITGY
AJKMAVGH DNYMSNTGMM KIDLNPMRL
BAZZHDPQ DNYMSNTGMM KIDLNPMRL
BAZZHDPQ OWSAUY DNYMSNTGMM
RXRAJU BAZZHDPQ GKBHMDITGY
DNYMSNTGMM IRZFKBC GKBHMDITGY
GKBHMDITGY AJKMAVGH OWSAUY
KIDLNPMRL OWSAUY AJKMAVG...
გამომავალი მონაცემები
31
თქვენი პასუხი
32
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
600
AEDIIWZVGS VWDZRZ HLFVFGGGCW
CVUMNK PYVBZHW SXSEEFLCL
VPQFORMWN YBYUGO OUZKAVQUUF
FUBNNUGX PYLOSOINBU OUZKAVQUUF
PYVBZHW DTTLKAY ROBRPE
IRVETUIRQQ SXOBBY PQTKMBB
SOFZIIWGU VVMIMBI JWBGRH
SOFZIIWGU OUZKAVQUUF ROBRPE
JCKPAVO PQTKMBB VVMIMBI
YBYUGO VVMIMB...
გამომავალი მონაცემები
50
თქვენი პასუხი
51
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1000
HPJTMVMI OMJABM JTFTDKS
DJZJPJ EBPFGWM DVLTDWGLM
ILHFWSTA SBCABACO QGSSYC
QTFLHAY JHEJRVWYS NUPAVKMLDW
ZREOFM ZJMATEW JTFTDKS
FIQYIQWH SIRKCNZQ XUYTJHU
QLUEYT VURPIP HHJDXDWB
GIVAKQ MSTSPDBTEC GVDNPFC
XIAQFBLTM HEKMOIH GGLGTHRI
UAVGBYABES DNSXGMKFY BJ...
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
3
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1000
MQIQJWHAYS TSCJLHL UPYHWGJA
PSRXGIIDCW AYXEWYIW YENNCU
RBTAJQ FZCQOIXRR RLPIMVAZ
SCFUUHTAZ THOYVF MAPFCUO
JACMNZ EYEKFN KPINNX
QDFNDXY CUXHVHDEI UVYXYWAHR
UCANCEZC RWBXLWYXQ UNHQYAQT
DHLIALR XYPJEPEYQY IMQLVULFS
HJBNGSXHZ TUVBXP LKGFKWCCP
TSCKUPNMP PP...
გამომავალი მონაცემები
100
თქვენი პასუხი
101
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1000
CGKTKSE QGYIIRVSAN VONMGYWRD
QGYIIRVSAN CWOWAVIA VONMGYWRD
ELTRXCRVTU QGYIIRVSAN CGKTKSE
MZVUAF ELTRXCRVTU CWOWAVIA
AXKUYPSLJ QGYIIRVSAN ZPDHITS
AXKUYPSLJ ZPDHITS QGYIIRVSAN
ZPDHITS CWOWAVIA QGYIIRVSAN
AXKUYPSLJ MZVUAF ZPDHITS
AXKUYPSLJ ZPDHITS QGYIIR...
გამომავალი მონაცემები
107
თქვენი პასუხი
108
ჩეკერის პასუხი
NO