ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 17.06.2022 13:47:55

ამოცანა: ოთხთა ტურნირი

მომხმარებელი: Niko_Tkebu

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 40.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
 map<string, int> mp;

 map<string, int>::iterator it, it1, it2;
 vector<pair<int, string> > a;

 string str1, str2;
 int x1, x2;

 for (int i = 0; i < 6; i++) {
  cin >> str1 >> str2 >> x1 >> x2;
  if (x1 > x2) {
   mp[str1] += 3;
   mp[str2] += 0;
  } else if (x2 > x1) {
   mp[str1] += 0;
   mp[str2] += 3;
  } else {
   mp[str1]++;
   mp[str2]++;
  }
 }

 for (it = mp.begin(); it != mp.end(); it++) {
  a.push_back(make_pair(it->second, it->first));
 }

 sort(a.begin(), a.end());
 reverse(a.begin(), a.end());

 for (int i = 0; i < 4; i++) {
  cout << a[i].second << ' ' << a[i].first << '\n';
 }
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
Lazio Inter 1 3
Roma Milan 2 2
Inter Roma 1 0
Milan Lazio 2 1
Inter Milan 3 3
Lazio Roma 2 0
გამომავალი მონაცემები
Inter 7
Milan 5
Lazio 3
Roma 1
თქვენი პასუხი
Inter 7
Milan 5
Lazio 3
Roma 1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
Lazio Inter 1 0
Roma Milan 4 2
Inter Roma 1 3
Milan Lazio 2 1
Inter Milan 3 4
Lazio Roma 2 4
გამომავალი მონაცემები
Roma 9
Milan 6
Lazio 3
Inter 0
თქვენი პასუხი
Roma 9
Milan 6
Lazio 3
Inter 0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
Lazio Inter 3 3
Roma Milan 2 2
Inter Roma 0 0
Milan Lazio 2 2
Inter Milan 3 3
Lazio Roma 2 2
გამომავალი მონაცემები
Inter 3
Lazio 3
Milan 3
Roma 3
თქვენი პასუხი
Roma 3
Milan 3
Lazio 3
Inter 3
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
Lazio Inter 3 2
Roma Milan 2 2
Inter Roma 0 0
Milan Lazio 2 5
Inter Milan 3 3
Lazio Roma 4 2
გამომავალი მონაცემები
Lazio 9
Inter 2
Milan 2
Roma 2
თქვენი პასუხი
Lazio 9
Roma 2
Milan 2
Inter 2
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
Lazio Inter 3 3
Roma Milan 2 2
Inter Roma 0 0
Milan Lazio 5 2
Inter Milan 3 3
Lazio Roma 2 2
გამომავალი მონაცემები
Milan 5
Inter 3
Roma 3
Lazio 2
თქვენი პასუხი
Milan 5
Roma 3
Inter 3
Lazio 2
ჩეკერის პასუხი
NO