ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 17.06.2022 13:32:50

ამოცანა: ოთხთა ტურნირი

მომხმარებელი: AnriS

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int n,i,j,k,x,y;
string f,s;
map <string,int> mp;
map <string,int>::iterator it;
set<pair<int,string> > st;
set<pair<int,string> >::iterator stit;
pair <int,string> p[5];
main() {
	for(i=0;i<6;i++) {
		cin>>f>>s>>x>>y;
		if(x>y) {
			mp[f]+=3;
			mp[s]+=0;
		}
		else if(y>x) {
			mp[s]+=3;
			mp[f]+=0;
		}
		else {
			mp[f]++;
			mp[s]++;
		}
	}
	for (it = mp.begin(); it != mp.end(); it++) {
		//p[j]=make_pair(it->second,it->first);
		//p[j].first=it->second;
		//p[j].second=it->first;
		//j++;
		st.insert({-it->second,it->first});
	}
	
	for(stit=st.begin();stit!=st.end();stit++) cout<<stit->second<<" "<<stit->first<<endl;
	
	//sort(p,p+4);
	//reverse(p,p+4);
	//for(i=0;i<4;i++) {
		//cout<<p[i].second<<" "<<p[i].first<<endl;
	//}
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
Lazio Inter 1 3
Roma Milan 2 2
Inter Roma 1 0
Milan Lazio 2 1
Inter Milan 3 3
Lazio Roma 2 0
გამომავალი მონაცემები
Inter 7
Milan 5
Lazio 3
Roma 1
თქვენი პასუხი
Inter -7
Milan -5
Lazio -3
Roma -1
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
Lazio Inter 1 0
Roma Milan 4 2
Inter Roma 1 3
Milan Lazio 2 1
Inter Milan 3 4
Lazio Roma 2 4
გამომავალი მონაცემები
Roma 9
Milan 6
Lazio 3
Inter 0
თქვენი პასუხი
Roma -9
Milan -6
Lazio -3
Inter 0
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
Lazio Inter 3 3
Roma Milan 2 2
Inter Roma 0 0
Milan Lazio 2 2
Inter Milan 3 3
Lazio Roma 2 2
გამომავალი მონაცემები
Inter 3
Lazio 3
Milan 3
Roma 3
თქვენი პასუხი
Inter -3
Lazio -3
Milan -3
Roma -3
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
Lazio Inter 3 2
Roma Milan 2 2
Inter Roma 0 0
Milan Lazio 2 5
Inter Milan 3 3
Lazio Roma 4 2
გამომავალი მონაცემები
Lazio 9
Inter 2
Milan 2
Roma 2
თქვენი პასუხი
Lazio -9
Inter -2
Milan -2
Roma -2
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
Lazio Inter 3 3
Roma Milan 2 2
Inter Roma 0 0
Milan Lazio 5 2
Inter Milan 3 3
Lazio Roma 2 2
გამომავალი მონაცემები
Milan 5
Inter 3
Roma 3
Lazio 2
თქვენი პასუხი
Milan -5
Inter -3
Roma -3
Lazio -2
ჩეკერის პასუხი
NO