ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 17.06.2022 13:25:08

ამოცანა: ოთხთა ტურნირი

მომხმარებელი: AnriS

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 40.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int n,i,j,k,x,y;
string f,s;
map <string,int> mp;
map <string,int>::iterator it;
pair <int,string> p[5];
main() {
	for(i=0;i<6;i++) {
		cin>>f>>s>>x>>y;
		if(x>y) {
			mp[f]+=3;
			mp[s]+=0;
		}
		else if(y>x) {
			mp[s]+=3;
			mp[f]+=0;
		}
		else {
			mp[f]++;
			mp[s]++;
		}
	}
	for (it = mp.begin(); it != mp.end(); it++) {
		//p[j]=make_pair(it->second,it->first);
		p[j].first=it->second;
		p[j].second=it->first;
		j++;
	}
	sort(p,p+4);
	reverse(p,p+4);
	for(i=0;i<4;i++) {
		cout<<p[i].second<<" "<<p[i].first<<endl;
	}
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
Lazio Inter 1 3
Roma Milan 2 2
Inter Roma 1 0
Milan Lazio 2 1
Inter Milan 3 3
Lazio Roma 2 0
გამომავალი მონაცემები
Inter 7
Milan 5
Lazio 3
Roma 1
თქვენი პასუხი
Inter 7
Milan 5
Lazio 3
Roma 1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
Lazio Inter 1 0
Roma Milan 4 2
Inter Roma 1 3
Milan Lazio 2 1
Inter Milan 3 4
Lazio Roma 2 4
გამომავალი მონაცემები
Roma 9
Milan 6
Lazio 3
Inter 0
თქვენი პასუხი
Roma 9
Milan 6
Lazio 3
Inter 0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
Lazio Inter 3 3
Roma Milan 2 2
Inter Roma 0 0
Milan Lazio 2 2
Inter Milan 3 3
Lazio Roma 2 2
გამომავალი მონაცემები
Inter 3
Lazio 3
Milan 3
Roma 3
თქვენი პასუხი
Roma 3
Milan 3
Lazio 3
Inter 3
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
Lazio Inter 3 2
Roma Milan 2 2
Inter Roma 0 0
Milan Lazio 2 5
Inter Milan 3 3
Lazio Roma 4 2
გამომავალი მონაცემები
Lazio 9
Inter 2
Milan 2
Roma 2
თქვენი პასუხი
Lazio 9
Roma 2
Milan 2
Inter 2
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
Lazio Inter 3 3
Roma Milan 2 2
Inter Roma 0 0
Milan Lazio 5 2
Inter Milan 3 3
Lazio Roma 2 2
გამომავალი მონაცემები
Milan 5
Inter 3
Roma 3
Lazio 2
თქვენი პასუხი
Milan 5
Roma 3
Inter 3
Lazio 2
ჩეკერის პასუხი
NO