ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 17.06.2022 13:01:20

ამოცანა: ოთხთა ტურნირი

მომხმარებელი: Niko_Tkebu

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 20.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
 map<string, int> mp;

 map<string, int>::iterator it, it1, it2;

 string str1, str2;
 int x1, x2;

 for (int i = 0; i < 6; i++) {
  cin >> str1 >> str2 >> x1 >> x2;

  if (mp.find(str1) == mp.end()) {
   if (x1 > x2) {
    mp.insert(make_pair(str1, 3));
   } else if (x1 == x2) {
    mp.insert(make_pair(str1, 1));
   } else {
    mp.insert(make_pair(str1, 0));
   }
  } else {
   if (x1 > x2) {
    mp[str1] += 3;
   } else if (x1 == x2) {
    mp[str1] += 1;
   }
  }

  if (mp.find(str2) == mp.end()) {
   if (x2 > x1) {
    mp.insert(make_pair(str2, 3));
   } else if (x2 == x1) {
    mp.insert(make_pair(str2, 1));
   } else {
    mp.insert(make_pair(str2, 0));
   }
  } else {
   if (x2 > x1) {
    mp[str2] += 3;
   } else if (x2 == x1) {
    mp[str2] += 1;
   }
  }
 }

 for (it = mp.begin(); it != mp.end(); it++) {
  cout << it->first << ' ' << it->second << '\n';
 }
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
Lazio Inter 1 3
Roma Milan 2 2
Inter Roma 1 0
Milan Lazio 2 1
Inter Milan 3 3
Lazio Roma 2 0
გამომავალი მონაცემები
Inter 7
Milan 5
Lazio 3
Roma 1
თქვენი პასუხი
Inter 7
Lazio 3
Milan 5
Roma 1
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
Lazio Inter 1 0
Roma Milan 4 2
Inter Roma 1 3
Milan Lazio 2 1
Inter Milan 3 4
Lazio Roma 2 4
გამომავალი მონაცემები
Roma 9
Milan 6
Lazio 3
Inter 0
თქვენი პასუხი
Inter 0
Lazio 3
Milan 6
Roma 9
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
Lazio Inter 3 3
Roma Milan 2 2
Inter Roma 0 0
Milan Lazio 2 2
Inter Milan 3 3
Lazio Roma 2 2
გამომავალი მონაცემები
Inter 3
Lazio 3
Milan 3
Roma 3
თქვენი პასუხი
Inter 3
Lazio 3
Milan 3
Roma 3
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
Lazio Inter 3 2
Roma Milan 2 2
Inter Roma 0 0
Milan Lazio 2 5
Inter Milan 3 3
Lazio Roma 4 2
გამომავალი მონაცემები
Lazio 9
Inter 2
Milan 2
Roma 2
თქვენი პასუხი
Inter 2
Lazio 9
Milan 2
Roma 2
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
Lazio Inter 3 3
Roma Milan 2 2
Inter Roma 0 0
Milan Lazio 5 2
Inter Milan 3 3
Lazio Roma 2 2
გამომავალი მონაცემები
Milan 5
Inter 3
Roma 3
Lazio 2
თქვენი პასუხი
Inter 3
Lazio 2
Milan 5
Roma 3
ჩეკერის პასუხი
NO