ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 17.06.2022 12:13:44

ამოცანა: საიუველირო მაღაზია

მომხმარებელი: AnriS

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

//Mi - wona, Vi-fasi
//Ci - chantebis max wona
long long n,i,j,x,y,k,a,b,ans;
multiset <int> ms; // chantebi aq
multiset <int>::iterator it;
pair <int,int> p[300005];
vector <int> samWona,samFasi,bagWona;
main() {
	//n - samkaulis raodenoba
	//k - chantebis raodenoba
	ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(nullptr);
	cin>>n>>k;
	for(i=0;i<n;i++) {
		//x-wona y-fasi
		cin>>x>>y;
		p[i].first=y;
		p[i].second=x;
	}
	sort(p,p+n);
	reverse(p,p+n);
	
	for(i=0;i<k;i++) {
		cin>>a;
		ms.insert(a);
	}
	
	for(i=0;i<n;i++) {
		if(ms.lower_bound(p[i].second)!=ms.end()) {
			ans+=p[i].first;
			it=ms.lower_bound(p[i].second);
			ms.erase(it);
		}
	}
	cout<<ans;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
10 10
1 1
6 5
8 12
10 20
15 22
23 27
26 36
27 46
35 55
42 61
1
8
17
24
31
39
40
42
51
55
გამომავალი მონაცემები
285
თქვენი პასუხი
285
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
100 500
1 1
6 9
7 12
14 19
21 23
24 32
28 39
34 45
39 49
43 58
48 59
55 60
63 69
73 71
81 80
87 90
92 98
95 102
99 105
107 109
111 114
112 118
119 124
127 128
136 132
144 133
146 135
151 145
154 146
159 150
164 155
171 162
...
გამომავალი მონაცემები
25259
თქვენი პასუხი
25259
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1000 500
1 1
80 9
82 11
131 38
194 55
287 142
308 209
383 227
439 291
519 380
613 454
628 543
672 555
727 557
761 623
832 700
928 798
939 895
1002 935
1029 1003
1116 1021
1208 1085
1299 1094
1364 1129
1415 1146
1450 1208
1461 125...
გამომავალი მონაცემები
6230069
თქვენი პასუხი
6230069
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1000 1010
1 1
5 4
10 9
11 13
16 17
19 19
21 23
23 27
24 30
27 34
30 35
31 39
33 43
35 45
38 50
43 51
45 54
50 55
53 57
58 61
59 65
64 69
68 70
72 74
74 78
78 80
83 83
88 84
90 89
94 94
99 96
101 97
104 98
108 102
109 107
...
გამომავალი მონაცემები
638915
თქვენი პასუხი
638915
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5000 1010
1 1
49 19
55 39
69 76
108 77
144 116
152 151
202 187
211 231
228 259
272 278
305 301
337 314
379 341
400 354
424 355
463 393
484 396
522 416
543 444
574 460
620 504
664 550
709 594
749 636
788 641
799 681
810 709
831 ...
გამომავალი მონაცემები
10595210
თქვენი პასუხი
10595210
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
50000 20000
96851 85347
94211 6050
64627 18074
9696 84124
85419 91958
1799 98138
62275 37809
47451 38645
85758 14200
95017 5235
80754 19118
93621 6582
46754 35688
92311 7793
92520 7598
98740 59499
18698 56847
52325 47955
48595 51625
658...
გამომავალი მონაცემები
1392413902
თქვენი პასუხი
1392413902
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5000 100000
0 0
0 0
1 0
0 0
0 1
1 0
0 0
1 0
0 0
0 0
1 1
1 0
1 1
0 1
0 0
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
0 1
0 1
0 1
1 1
1 0
0 1
1 0
1 0
1 0
1 0
0 0
0 1
0 1
1 0
0 0
1 0
0 0
0 0
1 1
0 0
0 0
0 0
0 1
0 0
0 0
1 1
0 1
0 0
0 1...
გამომავალი მონაცემები
1695
თქვენი პასუხი
1695
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
100000 100000
132731 63644
182246 131322
184048 16187
60133 177080
193672 6545
197474 110303
142200 24350
178344 21974
175330 25094
108828 91629
153823 13788
193322 6905
145955 54438
195738 93022
164505 36082
113090 87215
82445 118073
629...
გამომავალი მონაცემები
10022686883
თქვენი პასუხი
10022686883
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
100000 100000
0 0
1 0
1 0
1 0
0 0
1 0
1 1
0 0
0 1
0 0
1 0
1 1
1 0
0 1
0 0
1 1
0 1
1 0
0 1
0 1
0 1
0 1
0 0
0 0
0 0
1 0
0 1
0 0
0 1
1 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 1
0 0
0 1
0 1
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0...
გამომავალი მონაცემები
19941
თქვენი პასუხი
19941
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
300000 300000
912449 903033
992783 981923
959318 988091
934786 912569
907904 935549
933177 949863
988514 941987
962546 953875
918917 923808
969048 937429
975754 972190
990747 953461
965301 949084
917289 966726
987572 992087
902751 932088
9...
გამომავალი მონაცემები
285052149031
თქვენი პასუხი
285052149031
ჩეკერის პასუხი
YES