ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 17.06.2022 11:12:17

ამოცანა: მარტივი მამრავლები

მომხმარებელი: deme_bz

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main(){
  int n;
  cin >> n;
  for(int i=1;i<=n;i++){
    int sum=0;
    for(int j=1;j<=i;j++){
      
      if(i%j==0) sum++;
    }
    if(sum==2){
      cout << i << " ";
    }
  }
  cout << n/c+1 << endl;
  }
}
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main(){
  int n;
  cin >> n;
  for(int i=1;i<=n;i++){
    int sum=0;
    for(int j=1;j<=i;j++){
      
      if(i%j==0) sum++;
    }
    if(sum==2){
      cout << i << " ";
    }
  }
  cout << n/c+1 << endl;
  }
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:16:15: error: 'c' was not declared in this scope
   cout << n/c+1 << endl;
        ^
main.cpp: At global scope:
main.cpp:18:1: error: expected declaration before '}' token
 }
 ^