ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 17.06.2022 10:40:19

ამოცანა: ვაშლები და კალათები

მომხმარებელი: deme_bz

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა







#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main(){
  int n,a;
  cin >> a >> n;
  int k=a-n+1;
  if(a%n!=0)
    cout << a/n+1 << " " << k << endl;
  else{
    cout << a/n << " " << k << endl; 
  }
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
7 3
გამომავალი მონაცემები
3 5
თქვენი პასუხი
3 5
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
6 2
გამომავალი მონაცემები
3 5
თქვენი პასუხი
3 5
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
50 20
გამომავალი მონაცემები
3 31
თქვენი პასუხი
3 31
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
100 100
გამომავალი მონაცემები
1 1
თქვენი პასუხი
1 1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
97 37
გამომავალი მონაცემები
3 61
თქვენი პასუხი
3 61
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1231 89
გამომავალი მონაცემები
14 1143
თქვენი პასუხი
14 1143
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5954 1113
გამომავალი მონაცემები
6 4842
თქვენი პასუხი
6 4842
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
79738 43
გამომავალი მონაცემები
1855 79696
თქვენი პასუხი
1855 79696
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
80000 4
გამომავალი მონაცემები
20000 79997
თქვენი პასუხი
20000 79997
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
99999 4423
გამომავალი მონაცემები
23 95577
თქვენი პასუხი
23 95577
ჩეკერის პასუხი
YES