ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 17.06.2022 10:32:37

ამოცანა: სამნიშნა რიცხვი და ნაშთები

მომხმარებელი: deme_bz

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main(){
   int n;
   cin >> n;
   int a=n/100;
   int b=(n/10)%10;
   int c=n%10;
   cout << n%a << " " << n%b << " " <<n%c << endl;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
754
გამომავალი მონაცემები
5 4 2
თქვენი პასუხი
5 4 2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
189
გამომავალი მონაცემები
0 5 0
თქვენი პასუხი
0 5 0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
397
გამომავალი მონაცემები
1 1 5
თქვენი პასუხი
1 1 5
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
777
გამომავალი მონაცემები
0 0 0
თქვენი პასუხი
0 0 0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
519
გამომავალი მონაცემები
4 0 6
თქვენი პასუხი
4 0 6
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
997
გამომავალი მონაცემები
7 7 3
თქვენი პასუხი
7 7 3
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
125
გამომავალი მონაცემები
0 1 0
თქვენი პასუხი
0 1 0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
523
გამომავალი მონაცემები
3 1 1
თქვენი პასუხი
3 1 1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
628
გამომავალი მონაცემები
4 0 4
თქვენი პასუხი
4 0 4
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
839
გამომავალი მონაცემები
7 2 2
თქვენი პასუხი
7 2 2
ჩეკერის პასუხი
YES