ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 17.06.2022 01:14:11

ამოცანა: მონოანაბანური შიფრი

მომხმარებელი: arabidzezura3

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n,k,x,y,z;
string s,t;
map<char,int> mepi;
set<pair<int, string > >setunia;
map<string,int> :: iterator it;
set<pair<int,string> > :: iterator itera;

int main() {
  getline(cin,s);
  n=s.size();
  for(int i=0;i<n;i++) {
  mepi[s[i]]=i;
  }
  getline(cin,t);
  cout<<"Decrypted text: ";
  x=t.size();
  for(int i=0;i<x;i++) {
  if(t[i]>='a' && t[i]<='z') {
    t[i]=mepi[t[i]]+97;
  }
  }
  cout<<t;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
azertyuiopqsdfghjklmwxcvbn
miol ligwsr zt ktarazst mtvm
გამომავალი მონაცემები
Decrypted text: this should be readable text
თქვენი პასუხი
Decrypted text: this should be readable text
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
pasdfghjklzqwertyuioxcvbnm
ofio spif exwafu ref
გამომავალი მონაცემები
Decrypted text: test case number one
თქვენი პასუხი
Decrypted text: test case number one
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
mnbvcxzlkjhgfdsapoiuytrewq
uciu bmic dyfnco urs
გამომავალი მონაცემები
Decrypted text: test case number two
თქვენი პასუხი
Decrypted text: test case number two
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
abcdefghqwrtyuiopsjklzxvnm
aaaaaaaaa bbbbbbbbb cccc ddddddddddd eeeee fffffff
გამომავალი მონაცემები
Decrypted text: aaaaaaaaa bbbbbbbbb cccc ddddddddddd eeeee fffffff
თქვენი პასუხი
Decrypted text: aaaaaaaaa bbbbbbbbb cccc ddddddddddd eeeee fffffff
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
abcdefghqwrtyuiopsjklzxvnm
dfvbudfhbv udfhbvufbv uhfbvufhybvur udhfbvuibv udhfbvufbviu uhfbviuebviu
გამომავალი მონაცემები
Decrypted text: dfxbndfhbx ndfhbxnfbx nhfbxnfhmbxnk ndhfbxnobx ndhfbxnfbxon nhfbxonebxon
თქვენი პასუხი
Decrypted text: dfxbndfhbx ndfhbxnfbx nhfbxnfhmbxnk ndhfbxnobx ndhfbxnfbxon nhfbxonebxon
ჩეკერის პასუხი
YES