ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 17.06.2022 01:02:07

ამოცანა: ოთხთა ტურნირი

მომხმარებელი: arabidzezura3

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n,k,x,y,z;
string FirstTeam,SecondTeam;
map<string,int> mepi;
set<pair<int, string > >setunia;
map<string,int> :: iterator it;
set<pair<int,string> > :: iterator itera;

int main() {
  for(int i=0;i<6;i++) {
    cin>>FirstTeam>>SecondTeam>>x>>y;
    if(x>y) {
      mepi[FirstTeam]=mepi[FirstTeam]+3;
      mepi[SecondTeam]=mepi[SecondTeam]+0;
    }
    if(y>x) {
      mepi[FirstTeam]=mepi[FirstTeam]+0;
      mepi[SecondTeam]=mepi[SecondTeam]+3;
    }
    if(x==y) {
      mepi[FirstTeam]++;
      mepi[SecondTeam]++;
    }
  }
  for(it=mepi.begin();it!=mepi.end();it++) {
    setunia.insert({-it->second,it->first});
  }
  for(itera=setunia.begin();itera!=setunia.end();itera++) {
    cout<<itera->second<<" "<<-itera->first<<endl;
  }
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
Lazio Inter 1 3
Roma Milan 2 2
Inter Roma 1 0
Milan Lazio 2 1
Inter Milan 3 3
Lazio Roma 2 0
გამომავალი მონაცემები
Inter 7
Milan 5
Lazio 3
Roma 1
თქვენი პასუხი
Inter 7
Milan 5
Lazio 3
Roma 1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
Lazio Inter 1 0
Roma Milan 4 2
Inter Roma 1 3
Milan Lazio 2 1
Inter Milan 3 4
Lazio Roma 2 4
გამომავალი მონაცემები
Roma 9
Milan 6
Lazio 3
Inter 0
თქვენი პასუხი
Roma 9
Milan 6
Lazio 3
Inter 0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
Lazio Inter 3 3
Roma Milan 2 2
Inter Roma 0 0
Milan Lazio 2 2
Inter Milan 3 3
Lazio Roma 2 2
გამომავალი მონაცემები
Inter 3
Lazio 3
Milan 3
Roma 3
თქვენი პასუხი
Inter 3
Lazio 3
Milan 3
Roma 3
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
Lazio Inter 3 2
Roma Milan 2 2
Inter Roma 0 0
Milan Lazio 2 5
Inter Milan 3 3
Lazio Roma 4 2
გამომავალი მონაცემები
Lazio 9
Inter 2
Milan 2
Roma 2
თქვენი პასუხი
Lazio 9
Inter 2
Milan 2
Roma 2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
Lazio Inter 3 3
Roma Milan 2 2
Inter Roma 0 0
Milan Lazio 5 2
Inter Milan 3 3
Lazio Roma 2 2
გამომავალი მონაცემები
Milan 5
Inter 3
Roma 3
Lazio 2
თქვენი პასუხი
Milan 5
Inter 3
Roma 3
Lazio 2
ჩეკერის პასუხი
YES