ორი ლაზიერი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


საჭადრაკო დაფაზე მოთავსებული ორ – თეთრ და შავ ლაზიერს შეუძლია ერთმანეთის მოკვლა, თუ ისინი ერთსა და იმავე ჰორიზონტალზე, ვერტიკალზე ან დიაგონალზე დგანან. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც გაარკვევს შეუძლიათ თუ არა ორ ლაზიერს ერთმანეთის მოკვლა.

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში მოცემულია ორი მთელი რიცხვითეთრი ლაზიერის კოორდინატები. მეორე სტრიქონში მოცემულია ორი მთელი რიცხვიშავი ლაზიერის კოორდინატები. კოორდინატების დიაპაზონია 1–დან 8–მდე.

გამოსატანი მონაცემებიდადებითი პასუხის შემთხვევაში პროგრამამ გამოიტანოს “YES”, წინააღმდეგ შემთხვევაში“NO.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
1 5 7 3 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
NO დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
3 6 1 8 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
YES დაკოპირება