წილადის პერიოდი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


განვიხილოთ m/n წესიერი წილადი, სადაც m და n ნატურალური რიცხვებია. თუკი m-ის n-ზე გაყოფისას გაყოფა შეწყდა, იტყვიან, რომ m/n წილადის პერიოდი არის 0, ხოლო თუ გაყოფის პროცესი უსასრულოდ გაგრძელდა, მაშინ განაყოფში აუცილებლად მოიძებნება რიცხვთა განმეორებადი მიმდევრობა, რომელსაც წილადის პერიოდს უწოდებენ.

დაწერეთ პროგრამა, რომელიც იპოვის წესიერი წილადის პერიოდს.

შესატანი მონაცემები: ორი მთელი რიცხვი m და n (2 m < n ≤1000).

          გამოსატანი მონაცემები: ერთი მთელი რიცხვი   წილადის პერიოდი.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
19 28 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
285714 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
3 4 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
0 დაკოპირება