ალმასისმაგვარი სიტყვები

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout

წყარო: USACO, 2000/01, WINTER, ORANGE


 სიტყვას, რომელიც იწყება და მთავრდება ერთი და იგივე სიმბოლოთი უწოდებენ ალმასისმაგვარს. მაგალითად ალმასისმაგვარია სიტყვა ”ENCODE”. ასეთი სიტყვებისათვის გამოიყენება ალმასისმაგვარი ჩაწერა. მაგალითად:     

                          E        
N N     
C  C   
O    O 
D      D
E         E
D      D 
O    O   
C   C   
N N       
E   

 დაწერეთ პროგრამა, რომელიც მოცემულ ალმასისმაგვარ სიტყვას ალმასისმაგვარად ჩაწერს. 

შესატანი მონაცემები: მთავრული სიმბოლოებით ჩაწერილი სიტყვა 3-დან 13 სიმბოლომდე, რომლის პირველი და ბოლო სიმბოლოები ემთხვევა. 

გამოსატანი მონაცემები: მოცემული სიტყვის ალმასისმაგვარი ჩანაწერი (თუ სიტყვა შედგება N სიმბოლოსაგან, გამომავალი მონაცემი იქნება 2N-1 სტრიქონი). 
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
DAD დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
D A A D D A A D დაკოპირება