ათობითში გადაყვანა

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


 დაწერეთ პროგრამა, რომელიც წაიკითხავს 0-ებისა და 1-ებისაგან შედგენილ სიმბოლოთა ჯაჭვს და ეკრანზე გამოიტანს შესაბამისი რიცხვის ჩანაწერს ათობით სისტემაში.

შესატანი მონაცემები: 0–ებისა და 1–ებისაგან შედგენილი სტრიქონი, რომლის სიგრძეც არ აღემატება 30 სიმბოლოს. 

გამოსატანი მონაცემები: შემომავალი მონაცემის შესაბამისი ათობითი ჩანაწერი.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
110 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
6 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
10011001 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
153 დაკოპირება