კროსვორდი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 512 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: cin

გამომავალი მონაცემები: cout


ძროხები ხსნიან NxN (3<=N<=100) ზომის კროსვორდს, მაგრამ წინასწარ აინტერესებთ რამდენად რთულია ეს კროსვორდი. დაეხმარეთ მათ ამის გარკვევაში.

კროსვორდი არის ასეთი ტიპის:

----#

--##-

-----

-##--

#----

სადაც ‘-‘ სიმბოლო წარმოადგენს შესავსებ ანუ ცარიელ უჯრედებს, ხოლო ‘#’ სიმბოლო – შეუვსებად ანუ შავ უჯრედებს. კროსვორდში ჩასაწერი ნებისმიერი სიტყვა ორი სიმბოლოსაგან მაინც უნდა შედგებოდეს. მოცემულ მაგალითში არის 4 შვეული და 5 თარაზული სიტყვა. თქვენი ამოცანაა გაარკვიოთ რამდენი სიტყვაა კროსვორდში შვეულად და თარაზულად.

 

შემავალი მონაცემების ფორმატი:

1 სტრიქონი: ერთადერთი მთელი რიცხვი N ;

2..N+1 სტრიქონები: N ცალი სიმბოლო (‘-‘ ან ‘#’ )

 

გამომავალი მონაცემების ფორმატი:

ჰარით გაყოფილი ორი მთელი რიცხვი: თარაზული სიტყვების რაოდენობა; შვეული სიტყვების რაოდენობა.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
5 ----# --##- ----- -##-- #---- დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
5 4 დაკოპირება