საპირისპირო რეგისტრი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია ლათინური ანბანის სიმბოლოებისაგან შედგენილი სტრიქონი. ყველა სიმბოლოს შეუცვალეთ რეგისტრი საპირისპიროთი.

შესატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში სტრინგი, რომლის სიგრძეც არ აღემატება 100-ს. 

გამოსატანი მონაცემები: იგივე სტრინგი, სიმბოლოებისათვის რეგისტრის შეცვლის შემდეგ.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
ABraCAdaBRa დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
abRAcaDAbrA დაკოპირება