ოპერაციები სტრიქონზე

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია ლათინური ანბანის სიმბოლოებისაგან შედგენილი სტრიქონი. ჩაატარეთ მასზე ქვემოთ მითითებული ოპერაციები.

შესატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში სტრინგი, რომლის სიგრძეც არ აღემატება 100-ს. მიაქციეთ ყურადღება, რომ სტრინგის სიმბოლოები გადანომრილია 1-დან.

გამოსატანი მონაცემები: ცალ-ცალკე სტრიქონში მითითებული თანმიმდევრობით გამოიტანეთ

  - სტრინგი პირველი 4 სიმბოლოს გარეშე;

  - სტრინგის ბოლო 4 სიმბოლო;

  - სტრინგის პირველი, მესამე და ბოლო სიმბოლო;

  - სტრინგის კენტ ინდექსებზე მდგომი სიმბოლოები ინდექსების კლებადობით.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
participant დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
icipant pant prt taiirp დაკოპირება