ლუწი სტრიქონი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია ლათინური ანბანის სიმბოლოებისაგან შედგენილი სტრიქონი. ერთი სვლით შეგიძლიათ მასში ნებისმიერი ერთი სიმბოლოს ჩამატება. მინიმუმ რამდენი სვლა იქნება საჭირო, რომ ყველა სიმბოლოს რაოდენობა ლუწი გახდეს?

შესატანი მონაცემები: ერთი სტრინგი, რომლის სიგრძეც არ აღემატება 100 სიმბოლოს.

გამოსატანი მონაცემები: ჩასამატებელი სიმბოლოების მინიმალური რაოდენობა.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
abccdddd დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
2 დაკოპირება