სტრიქონის გაორმაგება

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია ლათინური სიმბოლოებისაგან შედგენილი სტრიქონი. გააორმაგეთ ის თითოეული სიმბოლოს ზედიზედ ორჯერ დაბეჭდვით.

შესატანი მონაცემები: ლათინური სიმბოლოებისაგან შედგენილი სტრიქონი, რომლის სიგრძეც 100-ს არ აღემატება.

გამოსატანი მონაცემები: იგივე სტრიქონი, სადაც ყოველი სიმბოლო ზედიზედ ორ-ორჯერაა გამეორებული.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
string დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
ssttrriinngg დაკოპირება